Vidhyasahayak ne Pura Pagar ma Samavava Babat Bhavnagar Jilla no Paripatra

Vidhyasahak Shikshako ne % Varsh ni Fix Pay ni Nokari Puri Thata Temne Pura Pagar ma Samavava Mate Bhavnagar Jilla Shikshan Samitiu Dvara Aa Letter Karva Ma Aavel chhe. Te Mujab Tamam Teachers Vidhyasahayak Ke Jemne 5 Years Pura Karya chhe temne Pura Pagar ma Samavava ma aavse . Pura Pagar Ma Samavav Mte Temne CCC, Hindi Exam Pass Karel Hovi Jaruri chhe.

Subject : Vidhyasahayak ne Pura Pagar ma Samavava Babat

Paripatra by : Bhavnagar Jilla Shikshan Samiti

Date : 18/05/2020

Paripatra.co | Educational Circulars: All circulars declared by the State Government and Central Government and GR. Such as .. Educational Circulars of Primary / Secondary Education, Circulars of Government Schemes, Circulars for Government Employees, Circulars on Jobs and Law .. primary school paripatra, ccc all paripatra, Gujarat Education Department Paripatra, raja paripatra, blo paripatra, ashram shala gujarat paripatra, gujarat higher education department gr, bin kheti paripatra, Pension paripatra, 7th pay paripatra, grade pay letter...

Vidhyasahayak ne Pura Pagar ma Samavava Babat Bhavnagar Jilla no Paripatra

Read or Download Paripatra

Related Posts

PARIPATRA PDF

Subscribe Our Newsletter